Burcu Cebeloğlu | Sosyal Bilgiler

Burcu Cebeloğlu

02.04.1976 tarihinde Ankara’da doğdu.  Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden üçüncülükle mezun oldu. 1998 yılında Ege Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı. Meslek yaşamına 1997 yılında dershane öğretmenliği ile başladı. Evli ve bir çocuk annesidir.

Aldığı Mesleki Eğitimler  
Sınıf İçi Yönetim (Takım çalışması)  Sosyodrama ve Psikodrama Enstitüsü
Özgüven ve İletişim                          
Davranış Planlaması                          
Gençlerde Cinsellik                           
Zaman Yönetimi                                
ZamanYönetimi                                 
İşbirlikli  Aktif Eğitim                        
Aktif Eğitim                                        
Öğretim Yöntemleri                           
Motivasyon   NLP                              
Ölçme ve Test Teknikleri                   
Psikolojik Danışmanlık                       
Çocuk Gelişimi                                       
Hiperaktivite ve Dikkat eksikliği            
Çoklu Zeka                                             
Ödev Hazırlama Teknikleri                     
İntenetin Çocuklar Üzerine Etkisi           
Bilgisayarlı  Ders Anlatma Çalıştayı       
Madde Bağımlılığı                                   
Dünden Bugüne Felsefe   Antalya Felsefe Sem. Sunumu (2002)
Rehber Öğretmen Seminerleri
Ege Felsefe Platformu Zaman konulu bildiri

Mesleki Çalışmaları
Felsefe çalışmalarını kendi yazmış olduğu tiyatro çalışmaları çerçevesinde sürdürerek öğrencilerin yaşayarak felsefeyi öğrenmelerini hedeflemektedir. Sokrates'in Son İki Günü –Olimpos’un Tanrıları- Karanlıklar- İzmir Efsaneleri sahnelenmiş tiyatro eserleridir. Ege Felsefe Platformu ve Felsefe Derneğinin bir üyesi olarak öğrencilerimizle aktif olarak çalışmalar yürütmekte ve Felsefe Olimpiyatları’na öğrencileri hazırlamaktadır. Öğrencileri ile birlikte yayınlamış olduğu Philosophia Dergisi de yapmış olduğu mesleki çalışmalardandır.

Mesleki Ödülleri
Felsefe Olimpiyatları Ege Bölge 3.lüğü
TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Proje Yarışması’nda 2008 yılında sosyoloji alanında bir projesi ve 2009 yılında yine sosyoloji alanında iki projesi, 2010 yılında bir projesi ve 2011 yılında iki projesi Ege Bölge elemelerini geçerek sergilenmeye değer bulunmuştur.
TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Proje Yarışması 2011 Ege Bölge 1.liği ve Türkiye 1.liği  (Kadın Sığınma Evlerinin Sosyal Profili Projesi /Sosyoloji Dalında)
TÜBİTAK Liseler arası Proje Yarışması 2012 Ege Bölge 1. liği ve Türkiye 3. lüğü (İşsizliğin Yol Açtığı Sosyal Problemler ve Aile ÜzerindekiEtkisi)
TÜBİTAK Liseler arası Proje Yarışması 2014 PSİKOLOJİ DALI Ege Bölge 3. lüğü (Kadın Sığınma Evinde Kalan Kadınların Psikolojik Dayanıklılık Ölçeğine Göre İncelenmesi)


Geri